No title

Esterházy kastély

 

Télikert - Képtár

A patkó alakú kastélyépülethez kétoldalt derékszögben csatlakozik egy-egy 11 tengelyes földszintes szárny, a keleti a télikert, a nyugati a képtár volt. A képtárban olasz és holland festõk számos mûvén kívül a herceg udvari festõjének, Grundemann-nak is sok értékes mûve található, akárcsak a kastély különbözõ szobáinak oldalfalán és mennyezetén.

 

Az elsõ leltár 1820-ban készült el, bár tudjuk, hogy Esterházy Fényes Miklós megbízta Grundemannt a képek katalógusba vételével. A herceg nem sok képet vásárolt, azonban valószínûleg õ szerezte meg Raffaello Madonnáját, mely már a 18. század második felében a család birtokába jutott. (A mûvészettörténet Esterházy Madonna néven tartja számon.)

A képtárat Fényes Miklós unokája, II. Miklós gazdagította. A vásárlásra felajánlott képek jegyzékén õ maga jelölte ki a megszerzendõ darabokat. Megjegyzései arra vallanak, hogy általában egy mestertõl csak egy képet vásárolt. Segítõje egy ügyes bécsi rézmetszõ, Joseph Fischer, aki a gyûjtemény inspektora, majd az 1812-ben megjelent katalógus szerzõje is volt. Esterházy II. Miklós, mint kora egyik kiváló mûgyûjtõje és szakértõje, ezernél több festményt, 3500 rajzot és kb. 50ezer metszetet vásárolt Bécsben, Itáliában, Franciaországban, Angliában.

A magyar állam 1870-ben megvásárolta Esterházy Miklóstól õsei híres gyûjteményét. mûkereskedõk magasabb árajánlataival szemben a herceg úgy döntött, hogy igen méltányos áron hazájának engedi át a gyûjteményt.

A park

A Sala Terranából kilépve a csodálatos frnciakertbe jutott a vendég. Kis õrtornyok, antik szobrok, kõvázák, virágoskosarak, kõkorlátokkal díszített kertek, elõl nagy szökõkúttal és gesztenyefa allékkal, melyeket mesterséges vízesés zárt le. Nem ismerjük a park tervezõjét, de tudjuk, hogy francia kertészek alkotásai ihlették.

Operaház (épült 1786-ban)

A kastélytól nyugatra, a díszkert szélén, a gesztenyefasorban emeletes, manzárdtetõs épület, az Operaház állt. A homlokzat teljes hosszában oszlopokon nyugvó erkély futott végig. Az erkélyt aranyozott vaskorlát szegélyezte. A fõpárkányt lezáró attika homlokzatát trombitáló puttócsoport díszítette. Az épület szélessége kb. 20 méter, hossza több mint 60 méter volt. Belül négy részre tagozódott: elõcsarnokra, nézõtérre, színpadtérre és ruhatárra. Az elõcsarnokból három bejárat nyílt az arany, vörös és zöld színekben pompázó nézõtérhez; a galériákhoz pedig egy-egy szabadlépcsõs oldalbejárat vezetett. A színpad nyílása kb. 8 x 8 méter, mélysége pedig majdnem 18 méter volt. A színváltozások pillanatok alatt mentek végbe, a színpadnak emelõ-süllyesztõ szerkezete volt. A színpad hátsó részén kétoldalt öltözõhelyiségek, mögötte a ruhatár állt.

Az operai jelmezeket tíz nagy szekrényben õrizték.Naponta felváltva komoly- és vígoperákat, olasz, német darabokat adtak elõ, melyek rendszerint este hat órakor kezdõdtek a herceg jelenlétében. Az operaelõadásokat az elõkelõségek mellett bárki látogathatta. Az Operaház mellett egy szépen berendezett kávéház állt. Ma már egyik épület sincsen meg, csak leírásokból és falmaradványokból ismerjük szépségüket.

Lovarda

Az Operaháztól nyugatra, a parkban található a "nagy Hertzegi istálló".

Muzsikaház (épült 1769-ben)

A Lovardától nyugati irányban, a park szélén áll az ún. Muzsikaház. Egyemeletes, téglalap alakú barokk épület, udvara árkádos folyosókkal szegélyezett. Itt laktak az Esterházy udvartartás énekesei, zenészei, színészei, de volt az épületben patika és orvoslakás is. Az emeleten, háromszobás lakásban élt Joseph Haydn, melyet az épület nyugati homlokzatán elhelyezett emléktábla - Bory Jenõ szobrászmûvész alkotása - jelez.

Az épületet többször átalakították, árkádjait befalazták. Haydn születésének 250. évfordulójára felújították, árkádjait kibontották. Ma Fertõd egyik legszebb barokk mûemléke. Az épületben zeneiskola, az önkormányzat hivatali helyiségei és a könyvtár kapott helyet. Az udvarán nyaranta kamarakoncerteket rendeznek.

Beszálló vendéglõ

A Muzsikaháztól nyugatra található az Udvarosház, eredeti nevén Beszálló vendéglõ. Árkádos, U-alakú épület, a kastéllyal egy idõben épült. Itt szállásolták el a kevésbé elõkelõ vendégeket. Mária Terézia eszterházi látogatását megelõzõen, 1773 nyarán a Beszálló vendéglõben is leltárt készítettek. A megmaradt leltár - melyet az Országos Levéltárban õriznek - felsorolja a személyzetet, a szobák és eszközök számát, mely szerint összesen 22 személy dolgozott az épületben ( pincérek, szobalányok, szakácsok, takarítók ). A vendégépület emeletén nyolc vendégszoba, egy étterem és nyolc zeneszoba volt. Az emeleti vendégszobák az uraságok részére szolgáltak, a földszintiek a kíséreté, az inasoké. A szobák kétágyasak, szalmazsákkal, matraccal, lepedõvel és takaróval ellátva. A leltár felsorolta az evõeszközök, tányérok számát, a borokat, fûszereket, ételeket. Feltûnõen magas az ivópoharak száma (400) és a különbözõ palackoké (150+800). A leltár adataiból következtethetünk, hogy a vendéglõ látta el a vigasságokra berendelt táncosokat is. Ma is áll az épület, melyben a Haydn étterem és a 60-70 személyt befogadó turistaszálló mûködik.

 

Őrségépületek

A kastély vaskapujával szemben, az országúttól északra még ma is állnak az ún. Gránátosházak, ahol a hercegi fegyveres testõrség lakott. Egyszerû árkádos, barokk épületek. Az Esterházy családot megillette a saját, egyenruhás testõrség tartásának joga. Legalább 180 cm magas növésû ifjakból válogatták ki a 150 fõnyi gránátost. Egyenruhájukat maga a herceg tervezte; sötétkék kabát piros hajtókával, fehér mellény és harisnya, fekete medveprém kucsma sárga ellenzõvel. Az épületeket helyreállították, kívülrõl meghagyták eredeti formájukat. Kávézó, étterem mûködik bennük.

Gazdasági igazgatóság épülete

Körsétánkat folytassuk a kastély keleti parkjában, ahol az oldal-vaskapu mellett áll az egykori gazdasági igazgatóság épülete. Egyemeletes, 15 ablaktengellyel, a földszinten kõkeretes ablakokkal. Középsõ tengelyében a kapu felett hullámos párkány látható, két szélén kõurnával. A három középsõ ablak felett díszes oromzatban az Esterházy-címer. A két szélsõ tengely fölé trófeás attika emelkedik. Az épület egyszerû, jelenleg üres.

Bábszínház (épült 1773-ban)

Délre haladva állt a Bábszínház. Az épületet már a múlt században átalakították. Helyenként láthatók még a befalazott díszajtók és ablakok keretei. Jelenleg, magtárnak, raktárnak használják.

 

www.interword.hu
www.interword.hu